Arrangørguide

Tilladelser og opmærksomhedspunkter

Flytter du dine FRBDAGE-aktiviteter ud i byrummet, kræver det somme tider Frederiksberg Kommunes og evt. andre instansers tilladelse. Vi anbefaler derfor, at du orienterer dig i Frederiksberg Kommunes arrangørguide, som du kan finde link til her: https://www.frederiksberg.dk/afhold-arrangement 

Guiden giver overblik over: 

  • Hvilke myndigheder der skal godkende netop dit arrangement  
  • Muligheder og regler for adgang til vand, strøm og toiletter 
  • Naboorientering
  • Vejlukninger og anden indgriben i færdslen 
  • Renhold og håndtering af affald 
  • Tilladelser til scene, pavilloner og andre midlertidige konstruktioner
  • Tilladelser ift. musik og lyd 
  • Muligheder for at søge økonomisk tilskud og hjælp til frivillige hænder

Hvis dine aktiviteter er en del af en større vejlukning, vil tilladelserne blive håndteret fra centralt hold. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet: 

Hassel Löfstedt på e-mail: halo02@frederiksberg.dk, eller tlf.: 2898 0133.