Praktisk info

Bortskaffelse af affald:
Har du behov for, at få fjernet ekstra affald i forbindelse med din aktivitet, skal du kontakte: affald@frederiksberg.dk

Adgang til strøm og vand:
Har du behov for, at få adgang til strøm og rindende vand i forbindelse med afholdelsen af din aktivitet, skal du kontakte Frederiksberg Vej- og Park på denne adresse: fgv@frederiksberg.dk 

Anmeldelse af støj fra musik o.l.
Er der risiko for, at din aktivitet medfører ”støjgener” i byrummet, kan Kommunens Miljøafdeling give gode råd og vejleding i, hvordan du skal forholde dig. Kontakt Miljøafdelingen på denne adresse: miljo@frederiksberg.dk
 
Varsling af naboer:
10 dage inden dit arrangement skal afholdes, skal du sætte varselssedler op hos de nærmeste naboer. 
  
Afspærring af veje:
Vil du høre, hvor vi planlægger at lukke gader eller om, der er planer om at afspær-re netop din gade, så kontakt os venligst.

Parkeringsregler i Frederiksberg Kommune:
Alle offentlige veje på Frederiksberg indgår i én samlet parkeringszone. Det betyder, at du kan parkere gratis i to timer de fleste steder i vores by. Du kan læse mere og købe P-billet her:  https://frederiksberg.dk/borger/trafik/parkering/parkeringsregler-og-parkeringskontrol