Tilladelser

Tilladelse til at benytte byrummet til aktiviteter
Vi søger en generel ”Frilufttilladelse” hos politiet. Den giver en overordnet ret til at afholde byfest på Frederiksberg i de tre dage; 8.-10. juni 2018. Ønsker du at råde over et bestemt stykke vej skal du selv søge hos Vej- og Park her. Har du spørgsmål i forbindelse med dit aktivitet, er du velkommen til at kontakte os. Vi står gerne til rådighed og kan formidle den videre kontakt. 

Tilladelse til salg
Ønsker du at sælge noget, er du forpligtiget til selv at søge om en lejlighedsbevilling hos politiet. Se mere her: https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/
 
Tilladelse til at opføre midlertidige konstruktioner
Opstiller du som arrangør midlertidige konstruktioner som scener, store telte, tribuner kunstinstallationer eller lignende skal du kontakte Byggeri og Arkitektur her: bbe@frederiksberg.dk. Du kan også læse mere om Bygningsreglement 2010, her: http://bygningsreglementet.dk/file/502641/transportable_konstruktioner.pdf