Tilskud til aktiviteter

Der er mulighed for at søge tilskud til ekstraordinære aktiviteter.
På Frederiksberg har vi en række kulturpuljer, hvor man kan søge om supplerende finansie-ring til sin event eller sit projekt. På: https://www.frederiksberg.dk/borger/fritid-og-oplevelser/puljer-til-idraet-kultur-og-fritid kan du læse mere om puljernes kriterier, hvad man kan søge støtte til, og hvad puljerne ikke støtter. Her finder du også ansøgningsskema, samt gode råd og vejledning.

Der er deadline for at søge puljemidler til FRBDAGE: 2. februar 2018